top of page

Customer Reviews

התנועעות! מלהקת אוקלהומה

דבי הייתה נהדרת!

היא הראתה לנו מקומות במחסנים שלא ידענו על קיומם . {נהר דם!}

  הסיור היה מלא בהיסטוריה וסיפורים מעניינים.

בעתיד, ארצה להיכנס פנימה ולבדוק את כל הבניינים הרדופים.

תודה רבה!  ענבר

זה היה מדהים!

 תודה!
ותגידו שלום לאמילי בשבילנו!

bottom of page